Nattvandring


Nattvandring i Ekholmen

Mål

  • Att få bättre insyn vad våra ungdomar gör på fritiden
  • Med så enkla åtgärder som möjligt förebygga skadegörelse och klotter av skolor, bilar, bänkar, busshållsplatser m.m.
  • Skapa en trygg närmiljö

Hur

Information till samtliga föräldrar genom föräldramöten, föräldraråd och infoblad. Kvällspromenader i vårt område. Vissa platser i vårt område är samlingspunkter, där vi vet att vandalisering förekommer.

Promenader/vandringar

Varje klass på Ekholmsskolan ansvarar för en fredag mellan 21.00 och 00.00 per läsår, viken helg kommer ut i början av höstterminen på hemsidan.

Det bör vara 2 grupper med minst 3 personer i varje grupp.

Vi använder Ekholmsgården som utgångspunkt. Gården fixar fika och ger aktuell information som kommit in.

Ansvarig i varje klass är klassföräldrar eller representanter i föräldrarådet.

Ansvarigas uppgift

  • att se till att vandringen sker enligt schema •
  • att vandringen sker på markerade platser i området •
  • att mobilnummer byts med varandra •
  • att fylla i rapportblankett om ev. händelser under kvällen/natten

Att tänka på

Vår uppgift är att iaktta och finnas till hands. Vi skall synas.

Ring omedelbart polisen om bråk eller skadegörelse uppstår. Ingrip inte själv.

Naturligtvis är du som vandrar helt nykter.

”Även en tusenmilafärd börjar med ett steg" Laozi

Till föräldrarna i årskurs 9.

Detta är en påminnelse om att nattvandringarna startar igen vecka 37 - 40. Längre ner i brevet framgår det vilken klass som är ansvarig för vilken vecka. De flesta grupper som varit ute och vandrat under vårterminen har rapporterat att det varit lugnt i området. Men detta kan förändras snabbt. Enligt de rapporter vi fått från polisen har skadegörelsen och anmälningar på skadegörelse i offentliga miljöer legat på en låg nivå.  Att det finns vuxna som rör sig ute i området är en viktig del i det förebyggande arbetet. Det är en bra metod som också ger en möjlighet till att se och bekräfta ungdomarna, samt att finnas tillhands om det skulle behövas. Schema för Ekholmsskolan Ekholmsskolan ansvarar för fredagar mellan klockan 21.00 – 00.00. Kvällen börjar med en samling på Ekholmens fritidsgård klockan 21.00. Efter avslutat pass, är det en kort återsamling på fritidsgården.

Ni som står som ansvariga, ordna en mejlkedja så att just er klass får ihop tillräckligt många föräldrar till Er kväll. Ett tips är att dela upp kvällen till två stycken 1,5 timmars pass. Man ska inte vandra själv, utan vara minst två vuxna som går tillsammans.

Vecka Datum Klass Ansvarig 37 15/9 9a Camilla Almlöf 38 22/9 9b Ronny Ideskär 39 29/9 9c Anneli Eskilsson 40 6/10 9e Anneth Edberg Hassling     Nattvandringsschemat ligger även på Ekholmsskolans hemsida under föräldraråd. Har ni några frågor eller synpunkter ring gärna Ekholmens fritidsgård 013-20 52 47.

Med vänlig hälsning Ungdoms- & fritidsverksamheten 13-16 år Ekholmens fritidsgård, Område Södra

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 augusti 2017