NOMA-Naturorientering och matte

Vi erbjuder inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna har mer tid per vecka i matematik och naturorienterande ämnen. Våra välutrustade lokaler i naturvetenskapliga ämnen bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.

Provrör

 

 

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till dig som … ska göra ditt val till år 7, är intresserad av naturvetenskap (kemi, biologi och fysik) och matematik och som vill ha mer undervisning i dessa ämnen och som tycker om att ta eget ansvar.

Målen för en naturvetenskaplig/matematisk profilklass

Som elev erbjuds du en bredare och djupare undervisning inom naturvetenskap och matematik, vilket ger en mycket god förberedelse för vidare studier på naturvetenskapliga/matematiska utbildningar. Eget ansvar och ett stort engagemang kommer att genomsyra utbildningen. Det skapar utrymme för spännande företagsbesök, projektarbeten, exkursioner, temaarbeten, universitetsbesök med mera. Undervisningen är individualiserad, vilket gör det möjligt för dig att fördjupa dig inom olika områden. Du kan även höja din studietakt. Går studierna i matematik bra och eleven vill arbeta i ett högre tempo skall möjligheten finnas att läsa gymnasiekurser redan på högstadiet.

Så här kommer vi att arbeta

Eleverna kommer att ha mer lektionstid i både matematik och naturvetenskap (kemi, biologi och fysik). Detta innebär bland annat att elevvalet redan är valt till ovanstående ämnen. Undervisningen hålls av lärare med hög kompetens inom fysik, kemi, biologi och matematik och kännetecknas därför av hög kvalité. Institutionerna är väl utrustade med möjligheter till avancerade laborationer. Laborationer ligger till grund för den största delen av undervisningen. Vi arbetar praktiskt, teoretiskt och kreativt med entreprenörskap. Samarbete sker med företag i Linköping genom Framtidsfrön. Kombinationen av teori och praktik, IQ (teoretisk intelligens) och EQ ( emotionell intelligens) utvecklar din självbild och ger dig verktygen att skapa bättre relationer med andra. Det är en viktig framgångsfaktor. Vi samarbetar med olika avdelningar på Universitetet där vissa laborationer, exkursioner etc kan komma att ske. På så sätt får eleverna även insyn i forskningsvärlden. Flera delar av undervisningen kommer att vara ämnesövergripande och ha ett tvärvetenskapligt perspektiv. Arbetets form avgör upplägget.

Förhoppningar och mål

Då du väljer naturvetenskaplig profilklass på Ekholmsskolan önskar, hoppas och tror vi att du tycker att naturvetenskap och matematik är både intressant och roligt, du har uppnått målen i svenska (du kommer att läsa och skriva mycket inom de naturvetenskapliga ämnena), du har uppnått målen i matematik (matematiken är ett verktyg i den naturvetenskapliga undervisningen), du, liksom vi, ser framtidspotentialen och möjligheterna till spännande jobb, både i Sverige och övriga världen, du, liksom vi, tror att kreativitet, ansvar, engagemang och entreprenörskap är viktiga framgångsfaktorer, du, liksom vi, vet att framtidens arbetsmarknad finns inom naturvetenskap och matematik.

Vi på Ekholmsskolan ser fram emot att just DU söker till vår naturvetenskapliga profilklass. Väljs Ekholmsskolan och skriv Noma på valblanketten!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016