Särskilda undervisningsgrupper Ekholmsskolan

På Ekholmssskolan har vi undervisningsgrupper för rörelsehindrade elever samt för elever med autistiska syndrom. Här nedan kan du läsa mer om dessa.

Undervisningsgrupp för elever med rörelsehinder

Ekholmsskolan bedriver sedan 1985 undervisning för rörelsehindrade (Rh) elever inom grundskolans ram. Ekholmsskolan samarbetar med Fredriksbergsskolan som har motsvarande verksamhet för elever år 1-6. Skolan har också kontakter med liknande verksamheter i övriga landet till exempel Adolfsbergsskolan i Örebro.

Undervisning

Eleverna följer gällande läroplan men anpassningar sker till varje elev. Vårt mål är att eleven så långt som möjligt är integrerad i storklass. När detta av någon anledning inte fungerar så har eleven möjlighet att läsa individuellt eller i liten grupp. I den lilla gruppen kan man lättare anpassa undervisningen efter elevens specifika behov.

Elever med tal- och språksvårigheter behöver alternativa kommunikationssätt som t ex Bliss eller teckenstöd.

Idrotten är anpassad efter elevernas förutsättningar och kan eventuellt leda vidare till någon handikappidrott. Bassängträning och idividuell motorisk träning finns på schemat.

Hjälpmedel

Många av eleverna använder en dator som läs- och skrivhjälpmedel. För elever med tal- och skrivsvårigheter är datorn ett värdefullt hjälpmedel.

Eleverna har elevassistenter som finns med under hela skoldagen 

Kontakt

Rh-verksamheten

Telefon 013-208993

Rektor

Telefon 013-207743

Undervisningsgrupp för elever med autismspektrum

Utbildningen vänder sig till elever i år 7-9 med diagnosen Asperger syndrom och högfungerande autism.
Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 augusti 2016