Fritidshem

På Fredriksbergsskolan finns det tre fritidshem, Ädelstenen, Kungsörnen och Diamanten. Vi vill i samverkan med hemmet fostra barnen att ta ansvar för sig själva, sina kamrater och sin omgivning. Det innebär att vi arbetar för att stödja det sociala samspelet med andra barn i den fria leken och i planerad verksamhet. Vi erbjuder barnen en varierande verksamhet med idrott, skapande, musik och utflykter.

Två pojkar som leker på en lekplats

 

Våra öppetider

  • 06.00-08.00 Morgonomsorg på Fritidshemmet Ädelstenen.
  • 11.30-16.45 Ädelstenens  fritidshem är öppet för verksamhet.
  • 12.30-16.45 Kungsörnens fritidshem är öppet för verksamhet.
  • 13.00-16.45 Diamantens fritidshem är öppet för verksamhet.
  • 16.45-18.00 Kvällsomsorg på Fritidshemmet Ädelstenen.

Diamanten

Diamantens fritids är till för årskurs 2. Hos oss går barn i åldrarna 8-9 år. Vi tycker tillsammans med barnen att det är viktigt att den fria leken får ta stor plats på vårt fritidshem.  Vi prioriterar vår närmiljö och är ute och leker varje dag.  Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga, uppleva gemenskap samt vara en bra kamrat. Vi vill erbjuda barnen en varierande och meningsfull fritid. Under terminens gång kommer vi att tillsammans med barnen bestämma vilka aktiviteter vi vill ha på fritidshemmet.

Telefonnummer till oss är 013-29 48 01.

Övriga kontaktuppgifter till oss som jobbar på Diamanten hittar du under Personal och ledning.

Ädelstenen

Hos oss går elever som går i förskoleklass och årskurs 1. I vår verksamhet är den fria leken central. En stor del av vår verksamhet bygger på barnens egna önskemål, vilja och handlande. Vi har återkommande aktiviteter varje vecka som består av rörelselek, biblioteksbesök, utelek, temaarbete och samlingar.

Telefon till Ädelstenen är 013-20 89 34.

Övriga kontaktuppgifter till oss som jobbar på Ädelstenen hittar du under Personal och ledning.

Kungsörnen

På kungsörnen går barn i åldrarna 9-10 år.
Under läsåret har vi en del återkommande aktiviteter som eleverna varit med och bestämt, till exempel.

  • Skapande verksamhet (ex pyssel och slöjd)
  • Fritidsgymnastik
  • Gå till skogen/utflykter

Vi arbetar under dagen med att stimulera elevernas förmågor som kommunikation, samarbete, reflektion, ansvar och kreativitet. På loven har vi också möjligheter att göra en del extraaktiviteter och utflykter.
 
Telefon till Kungsörnen är 013-20 89 53

Övriga kontaktuppgifter till oss som jobbar på Kungsörnen hittar du under Personal och ledning.

Schacktema

Det finns ett schacktema på våra fritidshem som har pågått sedan hösten 2004. De barnen som vill får lära sig schack i olika steg. Man kan ta schack körkort och på vårterminen kan år 1-3 delta i en schackturnering. Schacket stimulerar barnens matematiska tänkande och tränar barnens förmåga att koncentrera sig. Vårt schack tema har varit mycket lyckat genom åren.

Enligt Läroplanen är vårt uppdrag att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Vårt uppdrag är också att utveckla barnens sociala kompetens och lära dem att hantera sin vardag. Vi har arbetat fram ett häfte just för våra fritidshem om hur vi arbetar. (se bilaga) Vi har även kortsiktiga mål under läsåret.

Information om hur vi arbetar

Våra styrdokument är Läroplanen från 2011 (Lgr11). Skolverket har också gett ut ”Fritidshemmet- en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling” och Kvalité i fritidshem (2007).

Fritidshem Fredriksbergsskolan

Skicka e-post till Fritidshem Fredriksbergsskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 53

Besöksadress: Fredriksbergsvägen 37 (se karta)

Postadress: Fritidshem Fredriksbergsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthfredriksbergsskolan http://www.linkoping.se/fthfredriksbergsskolan

Rektor: Viola Molander
Telefon: 013-20 77 44

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 oktober 2017