Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Fredriksbergsskolan stod klar 1970 och var den första i Ekholmen-Kvinnebyområdet.
Skolan är anpassad efter elever med rörelsehinder. Under läsåret 2022/23 finns det åtta klasser på vår skola. Under läsåret 2022/23 har vi inget klass inom RH.

Fredriksbergsskolan sett från gräsplanen vid parkeringen, gröna och blommande buskar framför.

 

Naturnära skola

Med sitt natursköna läge utgör Fredriksbergsskolan en oas i Linköpings södra stadsdelar. Hos oss vistas barnen i en trygg och stimulerande miljö med gröna områden och fria lekytor. Närheten till naturen stimulerar och aktiverar barnen på ett hälsofrämjande sätt.

Vi har kompetent och engagerad personal som arbetar för att uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov.

Verksamheter

Fredriksbergsskolan består av följande verksamheter:

  • Grundskola F-6
  • Särskild undervisningsgrupp för elever inom rörelsenedsättning, RH-klass
  • Särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum, 4-6:an
  • Fritidshem

Atmosfär

Med barnens utveckling och välmående i fokus skapas en trygg och glädjefull atmosfär där barn, personal, fritidsverksamhet och föräldrar arbetar tillsammans. 

Inspirerande utemiljö

Skolgården ger inspiration till olika lekar. Vi har gungor, rutschkana, sandlådor, fotbollsplaner och basketplaner. Vi har även en äventyrspark och en kulle med träd och stora stenar.

Aktiva raster

Vi arbetar aktivt med att våra raster ska bidra till ett positivt klimat på skolan. Vill du läsa mer om hur vi arbetar hittar du detta under handlingsplaner.

Senast uppdaterad den 23 september 2022