Hoppa till huvudinnehåll

Särskild undervisningsgrupp för elever med rörelsenedsättning

På Fredriksbergsskolan finns, sedan 1989, en undervisningsgrupp för elever med rörelsenedsättning (Rh) inom grundskolans ram. Undervisningen följer gällande läroplan, men anpassningar sker för att varje elev ska kunna arbeta mot kunskapsmålen. Under läsåret 2022/23 har gruppen inga elever.

Så jobbar vi

Personalen arbetar aktivt för att eleverna ska vara inkluderade. Elevernas olika behov styr hur inkluderingen ser ut. En del elever är större delen av dagen i sin ”storklass”, andra elever arbetar mer i mindre grupper och ibland enskilt. I vår verksamhet är det viktigt att eleverna har en social tillhörighet, både med klasskamraterna och kamraterna i Rh-gruppen.

Elever med tal- och språksvårigheter behöver stöd av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Det kan handla om tecken- och bildstöd. Idrotten anpassas efter elevernas förutsättningar. Eleverna läser slöjdämnet i Rh-gruppen. De får då möjlighet till mycket individuellt stöd. Rh har samarbete med BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen) och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Eleverna får stöd av speciallärare, lärare och elevassistenter under skoldagen.

Senast uppdaterad den 20 juni 2022