Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Välkommen till Fredriksbergsskolans fokusbibliotek!
Fredriksbergsskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet.

Länkar till bibliotekssidor

Senast uppdaterad den 6 februari 2023