Om Harvestadsskolorna

I området finns två skolor, för förskoleklass till år 6; Harvestadsskolan och Bogestadsskolan.
Skolorna ligger inbäddade mellan fotbollsplaner, bostäder och härlig skogsmiljö.
Harvestadsskolan öppnade 2015 och har verksamhet för cirka 300 elever. I skolans byggnad finns det även en förskola.

Bogestadsskolan öppnade 2018 och har verksamhet för ca 250 elever.

Vår verksamhet

För oss på Harvestadsskolorna är det viktigt att ha en tydlig röd tråd genom elevens hela dag, där både fritids, förskoleklass och skola ingår. Vi arbetar medvetet och fokuserat med att synliggöra lärandet för varje elev där forskningsbaserad undervisning och moderna lärverktyg är naturliga inslag.

Harvestadsskolorna - Kunskap, glädje och trygghet, för alla, hela dagen!


Harvestadsskolan har skol- och förskoleverksamhet sedan 2015

Bogestadsskolan har skolverksamhet från januari 2018

Harvestadsskolorna

Skicka e-post till Harvestadsskolorna

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 14

Besöksadress: Nybrovägen 1 (se karta)

Postadress: Harvestadsskolorna
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/harvestadsskolorna http://www.linkoping.se/harvestadsskolorna

Rektor: Jenny Linde
Telefon: 013-20 88 94

Rektor biträdande: Marita Kols
Telefon: 013-20 84 27

Rektor biträdande: Veronica Möller
Telefon: 013-20 88 70

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 augusti 2019