Om skolan

 

Välkommen till Hjulsbroskolan

Ledstjärnor

Hjulsbroskolans ledstjärnor är

  • Kvalité
  • Kreativitet
  • Lust och Glädje
  • Inflytande
  • Delaktighet
  • Helhetstänkande

Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

Hög måluppfyllelse

Vi uppnår en hög målupfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete. Vi använder portfolio i både år F-6 och på fritidshemmen, för att få ökad tydlighet i målen.

IKT

Vi använder IT som ett pedagogiskt verktyg i klassrummet. Lärplattformen fronter används för information, dokumentation och pedagogiskt arbete med eleverna.

Fokusbibliotek

Vi har ett fokusbibliotek sedan höstterminen 2010. Vår bibliotekarie arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. Vårt bibliotek har fyra år i rad utsetts till ett "Skolbibliotek i världsklass" och har även fått motta priset för Årets skolbibliotek 2015.

Förskoleklassens inrikting

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Utepedagogik

Skolskogen och skolgården ger oss möjligheter för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter till naturstudier.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemmens erfarna personal arbetar åldersblandat upp till år 2. Elever i år 3 har ett eget fritidshem för att erbjuda dem mer åldersanpassade aktiviteter. Fritidspersonal ansvarar även för rastverksamhet, se fritidshemmens sida.

Fakta

På skolan finns år  F-6 och antal elever är ca 370. Skolbarnomsorgen på skolan består av fritidshem för 6-9 år. Kenty bedriver också öppen fritidsverksamhet för barn mellan10-12 år. Rektor på Hjulsbroskolan är Anna Samuelsson. Skolan ligger på Bokhagsvägen och vi har telefonnummer 013-207942.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 maj 2016