Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

 

Vår utemiljö

Skolskogen och skolgården ger oss möjligheter för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter tillnaturstudier.

Hög måluppfyllelse

Vi uppnår en hög måluppfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete.

Fokusbibliotek

Vi har ett fokusbibliotek sedan höstterminen 2010. Vår bibliotekarie arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. 

Förskoleklassens inrikting

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemmens personal arbetar åldersblandat upp till år 2. Elever i år 3 har ett eget fritidshem för att erbjuda dem mer åldersanpassade aktiviteter. Det gäller även År 4-6 som också har ett eget fritids på skolan.

Fakta

  • På skolan finns år  F-6 och antal elever är ca 350.
  • Skolbarnomsorgen på skolan består av fritidshem för 6-9 år.
  • Vi bedriver också fritidsverksamhet för barn mellan10-12 år.
  • Rektor på Hjulsbroskolan är Therese Lennartsson.
  • Skolan ligger på Bokhagsvägen och vi har telefonnummer 013-207942.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2022