Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem årskurs 4-6

Kvinnebyklubben är en fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6.


 

Information om Kvinnebyklubben

Eleverna påvekar verksamhetens innehåll och de ges möjlighet till större självständighet, frihet och ansvar, med stöd av våra engagerade pedagoger. Den öppna fritidsverksamheten pågår eftermiddagstid efter skolans slut till klockan 16:30 och på loven mellan 08:00-16:30. Finns behov av barnomsorg innan skoldagens början och/eller efter klockan 16:30 erbjuds morgon- och kvällsfritids på avdelningen Blåklinten.


Kvinnebyklubben kommer från augusti 2020 att hålla till i ”Diamantens” gamla lokaler då huvudbyggnaden ska renoveras. Vi har även tillgång till bildsal, musiksal och idrottssal.

Vi erbjuder goda mellanmål som eleverna själva kan vara med och laga i Kvinnebysklubbens egna lokaler.

Kvinnebyskolans ledord Trygghet, Hälsa och Lärande genomsyrar även denna verksamhet. Kvinnebyklubben omfattas av skolans kvalitetsarbete och vi utgår från läroplanen för fritidshemmet. Vi ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor samt att känna delaktighet och gemenskap. Syftet är även att skapa mer utrymme för samverkan mellan stadier, verksamheter och närområde.

På Kvinnebyklubben jobbar vi för att förstärka utveckling och lärande under hela dagen även för mellanstadieelever.