Om skolan

Kvinnebyskolan är en skola för elever i förskoleklass till och med år 6. Skolan ligger i Hjulsbro. Kvinnebyskolan har två parallella klasser i varje år, vilket innebär ett elevantal om cirka 330. Utöver detta finns fyra fritidshem.

 

Vår vision

"Alla barn skall bli sitt bästa jag"

- är vår vision

Trygghet, hälsa och lärande

- är våra ledord.

Kvinnebyskolans mål är att vara en skola där barnen känner trygghet, lust att lära och känner delaktighet, en skola där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper. Vi lägger stor vikt på att ha en organiserad fadderverksamhet och organiserad rastverksamhet för att främja våra ledord och vår vision.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 mars 2019