Öppen fritidsverksamhet

Vi har i augusti 2019 utökat vår verksamhet med Kvinnebyklubben, en öppen fritidsverksamhet för elever i år 4-6.


 

Information om Kvinnebyklubben

Eleverna påvekar verksamhetens innehåll och de ges möjlighet till större självständighet, frihet och ansvar, med stöd av våra engagerade pedagoger. Den öppna fritidsverksamheten pågår eftermiddagstid efter skolans slut till ca 16.45 och på loven mellan kl.09.00-16.45.


Kvinnebyklubben håller till i lokaler i vår mellanstadiebyggnad. Vi har i dagsläget även tillgång till bildsal, scensal, musiksal, idrottsal och skolbibliotek.

Mellanmålet serveras både i matsalen och i Kvinnebyklubbens egna kök. Vi fokuserar på hälsofrämjande skolutveckling och erbjuder goda och nyttiga mellanmål som eleverna själva kan vara med och laga.

Kvinnebyskolans ledord Trygghet, Hälsa och Lärande genomsyrar även denna verksamhet. Kvinnebyklubben omfattas av skolans kvalitetsarbete och vi utgår från läroplanen för fritidshemmet. Vi ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor samt att känna delaktighet och gemenskap. Syftet är även att skapa mer utrymme för samverkan mellan stadier, verksamheter och närområde.

Tack vare Kvinnebyklubben ges möjligheten att förstärka utveckling och lärande under hela dagen även för mellanstadieelever. 

Kvinnebyskolan synliggör verksamheten genom att använda Instagram. Där kan du få nyheter, följa med bakom kulisserna och se hur det är att vara elev, och personal, på skolan.

Vårt allmänna konto heter ”Kvinnebyskolan”, men vi har nu även startat upp ett konto som heter ”Kvinnebyklubben”. Där lägger vi ut saker vi gör i verksamheten. Följ oss gärna!

Snabba fakta till dig som vårdnadshavare

  • Kvinnebyklubben är öppen från det att eleverna slutar sin skoldag till klockan 16.45.
  • Eleven går till Kvinnebyklubben på eget initiativ. Vi gör en överenskommelse med elev och vårdnadshavare hur tillsynen ska se ut.
  • På loven har vi öppet klockan 09.00–16.45 (inklusive lunch).
    Du lämnar då in ett schema utifrån de tider som du arbetar.
  • Har du tillsynsbehov innan skoldagens start så måste du kryssa in rutan "Morgonomsorg 10-13 år" på blanketten "Överenskommelse om barnomsorg".
    Detta gäller även om du behöver omsorg efter att Kvinnebysklubben stänger klockan16.45.
  • Anmäler ditt barn gör du via kommunens hemsida. Kostnaden är ungefär hälften av det du betalar idag i fritidsavgift (för barn i år 3). 
  • När du anmält ditt barn fyller du i en ”Överenskommelse om barnomsorg”.

Du når Kvinnebyklubben på telefonnummer: 072-500 01 32

Blanketter och information

Samtliga blanketter som nämns i texten ovan finns att hämta under Självservice på kommunens hemsida.

Varmt välkomna till Kvinnebyklubben!

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 oktober 2019