Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan, stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet arbetar också med elevernas identitetsutveckling och deras strävan mot självständighet. Vi arbetar utifrån läroplanen och de allmänna råden för fritidshemmen. Till grund för verksamheten har vi pedagogiska planeringar, där vi synliggör, utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten utifrån följande förmågor:

Rutiner

Vi öppnar kl.06.00 och stänger kl.18.00.

  • För de elever som behöver morgonomsorg serveras frukost kl. 07.00 i matsalen.
  • Efter skoldagens slut möter fritidspersonalen upp eleverna i klassrummet där överlämning till fritidshemmet sker.
  • Mellanmålet serveras i matsalen.
  • Vårdnadshavarna ansvarar för att lämna in tillsynstider för sitt barn.

Tillsynstider

Skolbarnsomsorg erbjuds barn, 6-12 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrars arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Meddela alltid om tiden för lämning/hämtning är ändrad i förhållande till ordinarie schema.

Ska någon annan än vårdnadshavarna hämta barnet, måste detta meddelas i förväg.

 

                       

Fritidshem Norrbergaskolan

Skicka e-post till Fritidshem Norrbergaskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Bigarråvägen 3 (se karta)

Postadress: Bigarråvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthnorrbergaskolan http://www.linkoping.se/fthnorrbergaskolan

Rektor: Therese Aronsson Wickman
Telefon: 013-20 55 01

Rektor biträdande: Sofia Lundberg
Telefon: 013-26 25 57

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 juni 2019