Handlingsplaner

Vi arbetar ständigt med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vi vill få våra elever att känna trygghet och gemenskap. I vårt arbete utgår vi från likabehandlingsplanen samt skolans ordningsregler.

Likabehandlingsplan

En trygg och stimulerande miljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår likabehandlingsplan finns tillgänglig nederst på sidan.

Norrbergaskolans ordningsregler  

Vi bidrar alla till en bra arbetsro på lektionerna

 • Vi tilltalar varandra positivt
 • Vi visar varandra hänsyn och respekt
 • Vi ser till att skolan hålls ren och fräsch
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi respekterar vuxnas tillsägelser
 • Vi är rädda om det materiel som vi lånat
 • Vi passar tiderna och är ute på rasterna
 • Varje elev ansvarar för att inte störa sina kamrater i skolarbetet eller att agera på ett sätt som för egen del tar bort fokus från skolarbetet. Det gäller störande beteende som tex. Mobiltelefon, Prat rakt ut i klassrummet, Gå runt i klassrummet ( om inte läraren tillåter)

Vad händer om man bryter mot ordningsreglerna ?

 • Samtal med lärare
 • Vid återkommande överträdelse av regler kontaktas föräldrarna
 • Om detta inte hjälper möte med rektor

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2019