Sammanslagen undervisning för Vist och Norrberga skolor

Rekommendationerna i samband med coronaviruset är att elever och skolpersonal bör stanna hemma även vid milda symtom. Detta innebär att många av våra elever och flera bland personalen är hemma för att kurera sig.

Utifrån denna situation har beslut tagits att elever som går på Norrbergaskolan från och med 19 mars ska ha sin undervisning och skolbarnomsorg på Vist skola.

För att upprätta hålla viktiga samhällsfunktioner är det viktigt att alla friska går till arbete och skola som vanligt. Vi återkommer kring när eleverna åter kan ha sin undervisning på Norrbergaskolan.

Praktisk information

Morgonfritids

På Vist skola bedrivs morgonfritids på avdelning Delfinen som ligger i en röd byggnad närmast vägen med en delfin på utsidan.

Förskoleklass

Förskoleklassen kommer att ha sin undervisning i hus Delfinen.

Årkurs 1

Årskurs 1 kommer bedriva sin undervisning i hus Pingvinen tillsammans med eleverna i årskurs 1 på Vist skola.

Fritidsverksamhet förskoleklass

Fritidsverksamheten, skolbarnomsorg, kommer för båda skolornas förskoleklasser vara på Delfinen

Fritidsverksamhet år 1

Båda skolornas ettor kommer ha sin fritidsverksamhet på Pingvinen.

Vi kommer i största möjliga mån att ha känd personal för eleverna för att det ska kännas tryggt.

Therese Wickman, rektor
Sofia Lundberg, biträdande rektor         

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 mars 2020