Om skolan

Lärande, trygghet, gemenskap och engagemang. Brokind och Sätra skolor  #förvarjeelev

Sätra skola sett från fotbollsplanen, i förgrundern björkar och en rutschkana

 

Sätra skola

Sätra skola är en liten skola med stor gemenskap som ligger i Bestorp. Sätra skola har klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har i dagsläget 85 elever på skolan. På Sätra skola finns också ett fritidshem. Du kan läsa mer om fritidshemmets verksamhet under fliken Fritidshem och Öppen fritidsverksamhet.  

Skolans läge

Sätra skola ligger i en lugn och trygg miljö vid ett naturskönt område.Från Bestorp centrum tar det ca 5-10 minuter att gå till skolan på cykelbanan. Till skolan hör en skolskog med vindskydd och grillplats, vilket gör att friluftsliv och utomhuspedagogik är en naturlig del av skolans vardag. 

Trygghet och samspel

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter en nolltolerans vad gäller mobbning och kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Så uppfyller vi målen

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och det sker ett nära samarbete för att på bästa sätt kunna tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse.

Varje elev har en egen IUP-pärm. I den finns en individuell utvecklingsplan, skriftliga omdömen samt planeringar. Den kan även innehålla diagnoser, bedömningsunderlag och förberedelser inför utvecklingssamtalet som sker en gång per termin.

I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning. Vi använder lärplattformen Fronter för information till hemmet.

Gemensam rektor

Sätra skola och Brokind Skola har samma skolledning samt en gemensam vision. Lärande, trygghet, gemenskap och
engagemang. Brokind och Sätra skolor  #förvarjeelev

Här är en bild på våra nyrenoverade lokaler. Varmt välkommen till oss!

Sätra skola

Skicka e-post till Sätra skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 20

Besöksadress: Sätra skola 1 (se karta)

Postadress: Sätra skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/satraskola http://www.linkoping.se/satraskola

Rektor: Emily Biveland
Telefon: 013-208932

Rektor biträdande: Pia Dynevall

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 november 2019