Hoppa till huvudinnehåll

Om Vidingsjöskolan

Vidingsjöskolan är en grundskola från förskoleklass till år 6. Inom vår verksamhet finns även en av kommunens autismspektrumklasser, år 4-6.

En skola att längta till

Vidingsjöskolans vision är att vara en skola att längta till. Vi har under flera år haft en positiv trend med hög måluppfyllelse i årskurs 3 gällande svenska och matematik. Resultaten på nationella proven i årskurs 6 är genomsnittliga för det skolområde vi ingår i.

Övergripande mål

Våra övergripande mål är: Hög måluppfyllelse, Likvärdighet, Stärka det professionella förhållningssättet. De övergripande målen ska genomsyra alla delar i vår verksamhet.

Att ha en hög måluppfyllelse handlar om att kunna möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. För dig som elev innebär det till exempel att du går i en årskurs, inte i en klass. Vi vill inte låta gruppindelning och schema styra hur vi organiserar oss utan anpassar vår verksamhet till de behov eleverna har i den aktuella årskursen. Samtliga pedagoger som arbetar tillsammans kring elevgruppen har ett gemensamt ansvar för alla elevers kunskapsutveckling i den årskursen.

Likvärdighet

Att behålla en verksamhet med god likvärdighet är ett ständigt pågående arbete. Du som elev kommer att märka det, bland annat, genom att dina lärare genomgår en fortbildning i bedömning inom olika områden. Denna ska leda till att dina lärare på Vidingsjöskolan ska ha en god gemensam grund för sin undervisning och att bedömningar ska vara likvärdiga oavsett lärare och ämne.

Trygghet

Förhållningssätt, värdegrund och bemötande är något som vi hela tiden arbetar med att förbättra. Som elev på Vidingsjöskolan strävar vi efter att du ska känna dig trygg i alla situationer, detta märker du till exempel genom att det alltid är vuxna med i omklädningsrummet i idrotten, att vi har satsat på många vuxna ute på rasterna som har områden de är ansvariga för, att vi har vuxenledda rastaktiviteter som du alltid är välkommen att delta i.

Fritidsverksamhet

Om du är elev på Vidingsjöskolan så kan du efter skolans slut fortsätta din dag på någon av våra fem fritidshemsavdelningar. Där blandas eleverna utifrån ålder och varje avdelning har ca 45 elever. Fritidshemmen arbetar efter styrdokumenten och väver in dessa i gemensamma teman som planeras av utvecklingsgruppen för fritidshemmen.

 

Nära naturen

Vår skola ligger mitt i ett villaområde och har närhet till naturområden såsom Vidingsjö motionscentrum, Tinnerö naturreservat,

Rävkullen och skolskogen ger förstås extra fina möjligheter till undervisning i uterum.

Välkommen till Vidingsjöskolan!

Senast uppdaterad den 26 januari 2021