Sammanslagen undervisning för Vist och Norrberga skolor

Rekommendationerna i samband med coronaviruset är att elever och skolpersonal bör stanna hemma även vid milda symtom. Detta innebär att många av våra elever och flera av personalen är hemma och kurerar sig.

Utifrån denna situation har beslut tagits att elever som går på Norrbergaskolan från och med 19 mars ska ha sin undervisning och skolbarnomsorg på Vist skola. Beslutet är taget på obestämd tid.

Detta påverkar eleverna som idag går på Vist skola i dessa årskurser, då de får nya klasskompisar under en period.

För att hålla viktiga samhällsfunktioner igång är det viktigt att alla friska går till arbete och skola som vanligt.

Vi kommer i största möjliga mån att ha känd personal för eleverna för att det ska kännas tryggt.

Therese Wickman, rektor
Sofia Lundberg, biträdande rektor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 mars 2020