Om skolan

Änggårdsskolan ligger i bostadsområdet Lambohov, nära Linköpings universitet. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till år 6 och har i dag ca 345 elever. På skolan finns fyra åldershomogena fritidshem för eleverna i år F-3 och ett öppet fritidshem för elever i år 4-6. Vi är stolta över att vara en skola som spelgar Sverige av i dag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Ca 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska.

Änggårdsskolan

 

Vår personal är engagerad och arbetar för att möta varje barn utifrån sina förutsättningar och behov samt ge eleverna goda kunskaper till ett livslångt lärande.

Vi satsar på en hög lärartäthet. Det innebär att vi i år F-3 har två lärare/klass. I år 4-6 har vi ett team på minst tre lärare som samarbetar runt varje årskurs. Det innebär att varje elev på mellanstadiet möter färre antal vuxna vilket skapar en ökad trygghet.

På våra förmiddagsraster har vi varje dag organiserade rastlekar med pedagoger. Vi har också ett trygghetsteam som arbetar förebyggande för att eleverna ska känna sig trygga under hela skoldagen.

Vi har ett fokusbibliotek med utbildad bibliotekarie som samarbetar med våra lärare. Maten tillagas på skolan av egen kock.

För att skapa en trygg skola har vi valt att ha gemensamma aktiviteter över stadiegränserna. Pedagogerna använder sig av vår fina närmiljö som erbjuder vacker natur och en lugn miljö för våra elever.

Välkommen till oss!

Lokaler

Förskoleklass och långstadiet finns i skolans huvudbyggnad. Mellanstadiet har en separat byggnad. Hösten 2010 invigdes vårt nya bibliotek och en ny, fin lunchrestaurang. Alla elever har tillgång till biblioteket där både fackutbildad bibliotekarie och bibliotekspedagog arbetar. I lunchrestaurangen serveras god och näringsriktig mat. Personal äter tillsammans med eleverna varje dag.

Skolsången

På Änggårdsskolan har vi en skolsång som vi brukar sjunga. Vi tycker att den speglar andan på vår skola: "Här på Änggårdsskolan vi gärna satsar, känner att vi alla platsar. Lära mer tillsammans, att lugn och trygg kunna va', dag efter dag, att riktigt kul i skolan få ha ..."

 

Änggårdsskolan

Skicka e-post till Änggårdsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 30

Besöksadress: Betesgatan 1 (se karta)

Postadress: Änggårdsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/anggardsskolan http://www.linkoping.se/anggardsskolan

Rektor: Åsa Norberg
Telefon: 013-20 78 38

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2018