Hoppa till huvudinnehåll

Om Berzelius grundskola

Information om Berzeliusskolans grundskola.

Berzeliusskolans entré

 

På Berzeliusskolan finns tre skolformer - gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och grundskola för årskurs 7-9. Skolan ligger centralt i Linköping, i stadsdelen Vasastaden, på bekvämt gångavstånd från tåg och bussar vid Resecentrum.

Här jobbar vi med trivsel och meningsfullhet och strävar efter en avspänd atmosfär som välkomnar alla. Det betyder att vi har tydliga regler, handlingsplaner och en väl utbyggd elevvård vars syfte är att skapa en trygg miljö för elever och vuxna. Självklart finns ett välutrustat och bemannat skolbibliotek.

Sist men inte minst finns en välutbildad, engagerad och erfaren personal som ser till att du kommer att trivas och att dina år på Berzeliusskolan blir så meningsfulla som möjligt. Vårt mål är att Berzeliusskolan ska vara det bästa valet för elevers lärande och utveckling, Berzan - det naturliga valet.

Berzelius grundskola

Berzeliusskolans grundskoleverksamhet, årskurs 7–9, startade upp läsåret 1997/1998. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Idag går här cirka 750 elever.

Utöver den vanliga grundskoleutbildningen för årskurs 7-9 erbjuder vi idrottsprofil för den som är intresserad av idrott ur ett brett perspektiv. Vi har också en spetsutbildning inom matematik och naturvetenskapliga ämnen där eleverna läser in matematikkurserna i ett högre tempo för att sedan läsa gymnasiekursen Matematik 1C under vårterminen i årskurs 9. 

På Berzelius grundskola jobbar vi i arbetslag. Arbetslagen Alfa, Beta och Gamma består av en årskurs vardera och i vart och ett av dessa är det nio klasser. Det fjärde arbetslaget, IVAS, jobbar med en klass vardera i årskurs 7-9. IVAS-klasserna vänder sig till elever med Autismspektrumdiagnos. Klasserna är små och klassrum och undervisning anpassad efter elevernas behov.

På Berzeliusskolan är arbetet i arbetslag och mentorskapet viktigt. Varje lag har en helhetssyn på elevens lärande och gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eleven har en mentor, som handleder och stödjer eleven i skolarbetet och den sociala utvecklingen. Vår skola strävar mot att eleverna får god kunskap, är trygga i sin kunskap och väl förberedda för framtiden. I vanlig klass finns möjlighet till fördjupning och breddning i skolans ämnen på vår handledningstid.

Berzeliusskolans gymnasium

Berzeliusskolans gymnasium är sedan länge förknippad med utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Här finns också introduktionsprogrammet med inriktning mot språkintroduktion och individuellt alternativ. Berzeliusskolan erbjuder ett fjärde år på teknikprogrammet inom informations- och medieteknik med utgång mot nätverksteknik. Det leder fram till en gymnasieingenjörsexamen. Naturvetenskapliga programmet erbjuder spetsutbildning med inriktning matematik.

Anpassad gymnasieskola

På den anpassade gymnasieskolan kan man välja något av de nationella programmen Samhälle, Natur och Språk eller Estetiska verksamheter. Vi erbjuder också Individuella programmet där utbildningen kan anpassas efter elevens behov och förmåga. 

Senast uppdaterad den 28 maj 2023