Om skolan

Björnkärrsskolan, som ligger i stadsdelen Ryd, har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns en klass i varje årskurs, förutom i årskurs 1 där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.

 

På skolan finns också en förberedelseklass (FBK) för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. Förberedelseklassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som till exempel friluftsdagar och temadagar.

Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Under två dagar i september 2016, genomförde Skolinspektionen tillsyn av Björnkärrsskolan. De intervjuade lärare, elever och skolledning och gjorde klassrumsbesök.

Följande områden granskades: Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Förutsättningar för lärande och trygghet och slutligen Styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionens tillsyn visar att Björnkärrsskolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, något som vi är väldigt glada och stolta över på Björnkärrsskolan. 
Se vidare länk till Skolinspektionens beslut

Marie Jonsson                                      Sofie Lönn Grebner 
rektor                                                    biträdande rektor

Björnkärrsskolan

Skicka e-post till Björnkärrsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 53

Besöksadress: Ellen Keys gata 6 (se karta)

Postadress: Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan

Rektor: Marie Jonsson
Telefon: 013-263144

Rektor biträdande: Sofie Lönn Grebner
Telefon: 0725820714

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2020