Hoppa till huvudinnehåll

Förändring av profilklasserna på Folkungaskolans högstadium

Från och med höstterminens start 2023 kommer Folkungaskolans profilklasser förändras. Ingen profil försvinner, men klasserna blandas upp över profil- och inriktningsgränserna för att bland annat stärka elevernas välmående och studieresultat.

Organisationsförändringen som planeras berör de elever som börjar årskurs 7 vid höstterminens start 2023. Eleverna kommer då att blandas i klasser som innebär att elever från olika profiler och inriktningar går i samma klass. Alla elever kommer att ha undervisning i skolans ämnen i sin klass eller i grupper på i huvudsak samma vis som nu. De kommer att ha schemapositioner där de får möjlighet att utöva den profil eller inriktning de valt. De elever som vid höstterminens start börjar årskurs 8 och årskurs 9 kommer att fortsätta i sina nuvarande klasser. 

Den tid som tidigare har använts inom ramen för Skolans val och Elevens val enligt timplanen för grundskolan, kommer fortsatt att användas för undervisning i profiler och inriktningar. Vi vill förtydliga att det då innebär förändringen att profil- och inriktningsklasser som begrepp tas bort, men profiler och inriktningar på Folkungaskolan kvarstår. 

I det skolval som genomförts inför årskurs 7 har elever valt skola och i vissa fall profil. Vi tror att de elever som valt en profil på Folkungaskolan har gjort det för att de vill få möjlighet att på skoltid utöva något de tycker är extra roligt. Det kommer man att få göra. 

Anna Dahlström
rektor, Folkungaskolan enhet 5

Christian Lindholm
tillförordnad rektor, Folkungaskolan enhet 6

Senast uppdaterad den 6 april 2023