Hoppa till huvudinnehåll

Brev till blivande förskoleklasser

Information till dig som har ett barn som börjar i någon av våra förskoleklasser till hösten.

Vi ser fram emot att få möta Ditt barn i förskoleklass till hösten. Från och med nu så heter vi Fridtunaskolan. Skolan har en nybyggd del och en äldre byggnad som är nyrenoverad. Vid skolstart i augusti kommer vi att ha en invigning. Förskoleklassen kommer att vara i den äldre byggnaden, på bottenvåningen i B-huset.
Fritidsverksamheten kommer att vara i anslutning till klasserna.

Vi skickar ut information till er vårdnadshavare i och med detta brev, men framöver kommer vi skicka mail enligt de kontaktuppgifter som vi har fått från
Utbildningsförvaltningen. Gå in via IST och se om era mailuppgifter är uppdaterade så att vi kan nå er via mail.

Föräldramöte
Vi erbjuder föräldramöte under vårterminen för att få informera er om vår verksamhet, om fritids och ge er möjlighet att ställa frågor. Föräldramötet kommer att vara 24 maj, kl 18.00 i Fridtunaskolans matsal.
Under föräldramötet kommer kuvert med information om vår verksamhet delas ut, bland annat om fritidshemmet.

Besöksdag
För att starten hos oss ska bli så bra som möjligt erbjuder vi ditt barn ett inskolningstillfälle för att bekanta sig med de andra eleverna, lokalerna och de förskollärare som arbetar i gruppen. Information om vilken klass ert barn tillhör kommer ni att få under föräldramötet.

Torsdag 1/6

kl. 09.00-10.00 Förskoleklass A (FA) och Förskoleklass C (FC)
kl. 10.30-11.30 Förskoleklass B (FB) och Förskoleklass D (FD)


På besöksdagen träffas alla barn på skolgården på Fridtunaskolan. Vi önskar i möjligaste mån träffa barnen utan föräldrar dessa stunder.
Det är föräldrar som ansvarar för att följa med sina barn till besöksdagen.
Ni kommer att bjudas in till ett inskolningssamtal tillsammans med barnet under juni, vecka 24.

Obligatorisk förskoleklass
Året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola i och med att arbetssätt från de båda skolformerna möts. Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande.
Från höstterminen 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att det är samma närvarokrav som i skolan. Förskoleklassen har start- och sluttider och om man skulle behöva vara ledig så fyller man i en ledighetsansökan. Vid sjukdom meddelar vårdnadshavare frånvaro.


Schema och klasser
Ungefärliga tider i schemat blir starttid 8.10 och eleverna slutar efter lunch ca klockan 12.00. Efter skoldagens slut finns möjlighet för de barn som har tillsynsbehov att delta i fritidshemmets verksamhet. Vi tar emot 92 elever som kommer att grupperas i 4 klasser. 5 Lärare i förskoleklass kommer att arbeta i årskursen och fritidspersonal har tid i klass under förmiddagen.

Höstterminen 2023 startar torsdagen 17 augusti kl 8.10 på Fridtunaskolans skolgård.

Senast uppdaterad den 21 juni 2023