Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Nya Rydsskolan- här rustas eleverna för framtidens behov! 

Vi arbetar tillsammans på Nya Rydsskolan för att varje elev ska nå sitt maximala lärande, i en trygg skola med anpassade lärmiljöer och där eleverna möts med lust och engagemang! 

Vår vision hjälper oss att navigera och prioritera i det vardagliga arbetet för att nå vår vision i framtiden.  

Våra ledord

TRYGGHET
KUNSKAP
FRAMTIDSTRO  

Med hjälp av våra ledord planerar vi undervisningen och ser till att vi fokuserar på rätt saker som vi vet ger god effekt för elevernas lärande. Ledorden ska ses som ledstänger som stöttar och leder oss framåt i vår skolutveckling.  

Viktiga hörnstenar i vårt arbete för att varje elev ska lyckas

  • Språkutvecklande arbetssätt och lässatsning
  • Strukturerad undervisning
  • Digitala verktyg
  • Värdegrundsarbete
  • Förstärkt elevhälsa
  • Mentorskap 

Våra lokaler 

Nya Rydsskolan är nyrenoverad och belägen nära Rydsskogen och stora grönområden. En härlig skolgård och en aktivitetspark förgyller barnens raster. Skolan är välutrustad och har förutom god tillgång till IT-teknik, en stor musiksal, egen stor idrottshall, hemkunskapssal, slöjdsalar, bildsal och en NO-sal med hög standard. Vi har alla förutsättningar för att skapa en riktigt bra undervisning.

Våra projekt

Under året 2019 är Nya Rydsskolan med i projektet "Hälsofrämjade skola". Syftet med projektet är att eleverna ska få ökade kunskaper kring hur hälsa och lärarande hör ihop. Eleverna kommer ta del av "Hälsofrämjande skola" på olika sätt under året.

Våra resultat

Vi arbetar mycket medvetet och strategiskt för att hela tiden öka våra elevers resultat, och det gör skillnad!  Höstterminen 2018 hade våra elever i årskurs 6 högre meritvärde än kommunens genomsnitt, något vi är mycket stolta över. Vi har både ökat antalet elever som får det högsta betyget A, och drastiskt minskat antalet elever som inte är godkända i kärnämnena svenska, engelska och matematik. 

Nya Rydsskolan- vi gör skillnad på riktigt!

Nya Rydsskolan

Till e-postformulär för Nya Rydsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 70

Besöksadress: Björnkärrsgatan 17 (se karta)

Postadress: Rydsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/nyarydsskolan http://www.linkoping.se/nyarydsskolan

Rektor: Caroline Andersson
Telefon: 013-20 78 88

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020