Skolbibliotek

Skeda/Slaka skolor har sedan hösten 2010 haft ett fokusbibliotek. Vår vision är att göra biblioteket till en naturlig plats för kunskaps- och informationssökning.

En bibliotekarie överlämnar böcker till en låntagare.

 

På Skeda/Slaka skolor vill vi inspirera eleverna och skapa lust till litteraturläsning och på så vis utveckla deras språk, ge upplevelser och kunskap om omvärlden samt utveckla empati och förståelse för sig själva och andra.

Vi ser ett bra skolbibliotek som en förutsättning för att elever skall bli goda läsare, duktiga på informationshantering och på att söka sin egen kunskap. Bokläsandet ger eleverna ett rikt språk och är kulturöverbryggande. Hög kvalitet på läsningen höjer allt i undervisningen. Fokusbiblioteket kommer att bidra till att ge eleverna goda baskunskaper och lust att lära mer.

Tjänsten som fokusbibliotekarie innehas av Lowe Aspviken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2017