Elevhälsa

På T1-skolorna är Elevhälsans främsta uppdrag att arbeta hälsofrämjande, förebyggande för att stödja elevers utveckling mot målen. Detta arbete börjar i elevens lärmiljö. Vårt arbete utgår från ett salutogent perspektiv och ett nyfiket förhållningssätt till elevers upplevelse.

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta salutogent d.v.s. att fokusera på det som är friskt och fungerar. I detta arbete har alla som arbetar inom skolan en viktig roll i elevhälsan. Det kan t.ex. vara handledning av pedagoger, skolsköterskans hälsosamtal eller föreläsningar om stresshantering av skolpsykolog.

Förebyggande

Att arbeta förebyggande innebär att utvärdera, se samband och analysera mönster i vardagen för att kunna genomföra relevanta utbildnings- och fortbildningsinsatser. En insats för att utveckla det förebyggande arbetet är att införa reflektionssamtal i arbetslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2018