Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för vidare utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande. På T1-skolorna utgår utbildningen i förskoleklasserna från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

En grupp glada förskolebarns sitter på golvet framför en världskarta och lyssnar på en lärare.

 

Förskoleklasserna på T1-skolorna stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära genom aktiviteter som tar sin utgångspunkt där varje elev befinner sig. Med grund i läroplanens mål skapas på T1-skolorna en utbildning som ger alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov.

Året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola i och med att arbetssätt från de båda skolformerna möts. Med en helhetssyn på eleven och elevens behov stimuleras elevens utveckling och lärande. I T1-skolornas förskoleklasser lär eleverna genom lek, skapande och diskussioner. Närheten till naturen i Vallaskogen likväl som kulturutbud i city ger T1-skolorna unika möjligheter till valfrihet och flexibilitet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2018