Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året.

fem barn i färgglada kläder hoppar mot en vit bakgrund

 

Fritidshemmet på T1-skolorna kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på många sätt knyter an till och förstärker arbetet med Läroplanens mål. Fritidshemmet på T1-skolorna stimulerar och stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort.


Verksamheten på T1-skolornas fritidshem präglas av samvaron barn emellan och mellan barn och vuxna. Lärande sker i möten, i samtal och genom att barn iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, ofta informella sådana eftersom barn har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.

Fritidshemmets avdelningar finns på både Fridtunaskolan och Tunvallaskolan.

Tellus (förskoleklass A, åk 1A)

Tel: 013-20 69 78

Fanjunkaregatan 3

Josefine Norlin, Kaberi Basu, Haitham Taher Kater, Sara Modigh, Tanya Simko Ahmad

 

Vintergatan (förskoleklass B, åk 1B)

Tel: 013-20 71 28

Fanjunkaregatan 3

Carolina Bricer, Jonathan Beganovic, Lena Lundin, Said Javidi Mohammadi 

 

Karlavagnen (Åk 1C)

Tel: 013-20 69 06

Fanjunkaregatan 3

Anne Jokobsson, Haitham Taher Kater, Helena Gustafsson

 

Pluto (åk 2)

Tel: 013-26 33 47 eller 013-26 37 92

Överstegatan 14

Anida Merdan, Anna Persson, Hanna Almcrantz, Marcus Skön 

 

Polstjärnan (åk 3)

Tel: 013-26 30 51 

Kaptensgatan 10

Anita Meier, Nerina Colic, Salma Sjöberg

 

Översten

Tel: 013-20 69 80

Överstegatan 18

Fritidshem T1-skolorna

Skicka e-post till Fritidshem T1-skolorna

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 51

Besöksadress: Kaptensgatan 10 (se karta)

Postadress: Fritidshem Fridtunaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan

Rektor: Gudrun Werner
Telefon: 013-20 69 21

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2018