Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året.

fem barn i färgglada kläder hoppar mot en vit bakgrund

 

Förstärker mål

Fritidshemmet på T1-skolorna kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på många sätt knyter an till och förstärker arbetet med Läroplanens mål. Fritidshemmet på T1-skolorna stimulerar och stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort.

Samvaro

Verksamheten på T1-skolornas fritidshem präglas av samvaron barn emellan och mellan barn och vuxna. Lärande sker i möten, i samtal och genom att barn iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, ofta informella sådana eftersom barn har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.

Registrera vistelsetid

Vårdnadshavare ska registrera barnets vistelsetider via Skola24. Nya elever får information från skolan när det går att börja registrera tider.
För vidare instruktioner klicka på länken.

Fritidshemmet stängt vid studiedagar

Under studiedagar är fritidshemmet stängt. Vid tillsynsbehov kan i vissa fall plats lösas på annan skola i kommunen. Anmälan måste då ske till biträdande rektor Monica Gudomlund senast 3 veckor före aktuellt datum.

Postadress: Fritidshem Fridtunaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan https://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan

Rektor: Gudrun Werner
Telefon: 013-20 69 21

Senast uppdaterad den 24 januari 2023