Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Vid elevs sjukdom ska vårdnadshavare anmäla detta senast klockan 07.45.

Från och med augusti 2021 görs frånvaroanmälan via Skola24. För vidare instruktioner klicka på länken.

Vårdnadshavare till elev med specialkost eller anpassad kost ombeds även att meddela köket om barnet är frånvarande eller inte längre behöver specialkost eller anpassad kost. Frånvaro anmäls via mail till köket, se länk.

Ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten.

Även ansökan om ledighet ska från och med augusti 2021 göras via Skola24. För vidare instruktioner klicka på länken.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021