Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Vid elevs sjukdom ska vårdnadshavare anmäla detta senast klockan 07.45.

Frånvaroanmälan via Skola24. För vidare instruktioner se länken nedan.

Vårdnadshavare till elev med specialkost eller anpassad kost ombeds även att meddela köket om barnet är frånvarande eller inte längre behöver specialkost eller anpassad kost. Frånvaro anmäls via mail till köket, se länken nedan.

Ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten.

Ansökan om ledighet ska göras via Skola24. För vidare instruktioner se länken nedan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Senast uppdaterad den 16 februari 2023