Trivselregler och förväntningar

Förväntningar

På T1-skolorna har vi följande förväntningar.

Förväntningar på personal

 • Vi fokuserar på elevernas lärande och utveckling.
 • Vi ansvarar för att skapa trygghet och ett gott arbetsklimat för eleverna.
 • Vi bemöter eleverna på ett respektfullt sätt.
 • Vi ansvarar för att ta kontakt med vårdnadshavare om något hänt eleven.
 • Vi upprättar lämpliga kontaktformer mellan skola/fritidshem och hem.

Förväntningar på dig som elev

 • Du deltar aktivt i ditt lärande.
 • Du bemöter andra elever och personal med respekt.
 • Du följer skolans och fritidshemmens regler.

Förväntningar på dig som målsman

 • Du har, inför ditt barn, ett positivt förhållningssätt till skolan och fritidshemmet och litar på att vi arbetar för barnets bästa.
 • Ditt barn kommer i tid till skolan på morgonen och hämtas från fritidshemmet på avtalad tid.
 • Du deltar aktivt i informationsutbytet mellan hem/skola/fritidshem.
 • Du sjukanmäler ditt barn varje sjukdag före kl 08.00.
 • Du meddelar fritidshemmet ändrade tillsynstider med god framförhållning.

Trivselregler

Följande trivselregler är framtagna i samverkan mellan T1-skolornas elever och personal.

 • På vår skola använder vi ett trevligt språk.
 • På vår skola ger vi varandra möjlighet att utvecklas genom att ha god arbetsro.
 • På vår skola passar vi tider.
 • På vår skola är vi rädda om skolans/fritidshemmets böcker, material och miljö.
 • På vår skola bjuder vi in varandra till lek. Ingen ska behöva vara ensam.
 • På vår skola håller vi oss inom skolgårdens gränser.
 • På vår skola kastar vi inte snöboll.
 • På vår skola respekterar vi andras åsikter.
 • På vår skola är vi ärliga och står för det vi har gjort.
 • På vår skola ska ingen kränkande behandling eller mobbing förekomma.
 • På vår skola frågar vi en vuxen eller en annan elev om vi behöver hjälp.
 • På vår skola rättar vi oss efter tillsägelse av alla som arbetar på skola/fritidshem.
 • På vår skola förekommer inte godis, tuggummi eller nötter.
 • På vår skola används mobiltelefoner i undervisningssyfte under skol- och fritidstid.

Påföljder

 • Återställa/ersätta det man tagit sönder/orsakat.
 • Allvarssamtal tillsammans med vuxen om någon av skolans trivselregler inte följs.
 • Vid allvarligare förseelser kontaktas målsman.

Övrigt

 • Tänk på att skolan inte kan ersätta om något försvinner eller blir förstört. Låt pengar och värdesaker stanna hemma.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016