Skolutvecklingsplan 2018/2019

T1:s skolor, förskoleklasser och fritidshem

Inledning

T1skolorna bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen pedagogiska verksamheter inom F-6 och fritidshem. Skolutvecklingsplanen har sin utgångspunkt i läroplanen men även i egna definierade utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden kommer att definieras i en handlingsplan.

Pedagogerna, på fritidshemmen och i skolan, har tillsammans med skolledningen arbetat fram en handlingsplan. Handlingsplanen kommer att beskriva de insatser vi behöver sätta in för att nå de uppsatta målen för T1 skolorna. Planen har utvärderats under maj och augusti 2018 och utifrån det har vi planerat för insatser under läsåret 2018/2019.

Vision

Lärare fortsätter att ha höga förväntningar på eleverna och utgår från läroplanens mål och kunskapskrav. Allt arbete på skolan ska utgå från våra ledord, Kunskap på riktigt – Trygghet som känns, vilket för oss betyder att synliggöra lärandet i våra verksamheter. I kunskap på riktigt ligger fokus på det synliga lärandet genom evidensbaserat arbetssätt och stimulerande inslag i alla led och i alla verksamheter. Hela kommunens vision är att arbeta för att alla elever ska nå målen för att kunna studera på gymnasiet, ledord för detta är #förvarjeelev.

Vårt trygghetsarbete fokuserar på att vi alla på skolan har en samsyn kring bemötande av våra elever, där vi har samma förhållningssätt oavsett var man arbetar på T1. Vi ska alla gå till skolan med glädje och alla ska känna sig lika viktiga. Våra elever ska uppleva att vi ser och bryr oss. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss eftersom vi hela tiden arbetar aktivt mot kränkningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 december 2018