Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

T1-skolornas bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteken är en satsning som Linköpings kommun gjort för att höja skolbiblioteksstandarden i grundskolan. För T1-skolorna har det inneburit att vi fått tillgång till ekonomiska resurser samt utbildad bibliotekarie. På T1-skolorna har vi haft fokusbibliotek sedan hösten 2010.

En grupp barn sitter på golvet framför en kvinna som visar upp en bok. De är i ett bibliotek, några räcker upp handen och kvinnan sitter på en stol.

 

Fokusbibliotek

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Exempel ur biblioteksverksamheten

Fokusbibliotekarien ska tillsammans med pedagogerna planera verksamheten. Nedan följer några exempel från verksamheten:

  • Bilderbokssamtal i förskoleklass och årskurs 1-3. Samtal om text och bild med eleverna med utgångspunkt i olika lässtrategier. Vi jobbar med olika teman som till exempel värdegrund och sagor.
  • Läsgrupper i olika årskurser där elever läser en gemensam bok och där pedagoger och fokusbibliotekarie håller textsamtal.
  • Genomgångar i informationssökning och källkritik erbjuds alla klasser i samband med något arbetsområde. I årskurs 3 och 6 satsas extra på källkritik med fördjupade genomgångar.

Elevers delaktighet

Fokusbiblioteket har ett biblioteksråd med representanter från varje klass i årskurserna 3-6. Biblioteksrådet anordnar aktiviteter för att stimulera läsning och skrivning på skolan samt har möjlighet att påverka vilka böcker som köps in till biblioteket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: