Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rektorsinformation

Här kommer vi presentera aktuell information från rektorer som kan vara bra att ha koll på för dig som vårdnadshavare.

Information i en textbubbla

 

Hej!
Här är det första utskicket från oss rektorer, i fortsättningen kommer detta brev att komma via Unikum.

Med anledning av att vi nu byter lärplattform till Unikum, vill vi informera lite kring processen och vad som händer framåt. Nedan kommer ni också få info kring frånvaroanmälan, utvecklingssamtal, trygghetsarbete och godkännande av bildpublicering. Läs igenom hela mejlet alltså, även om det är långt.

Unikum

Vi kommer börja skicka ut vår informationsbrev/veckobrev i Unikum från vecka 37. Samtidigt kommer vi också påbörja att lägga ut alla ämnesplaneringar i Unikum, för att ni som föräldrar ska kunna vara mer delaktiga i era barns lärande.

Till utvecklingssamtalet kommer även alla elevers skriftliga omdömen/ämnesmatriser i att ligga här (gäller ej år 1). Detta gör att det är mycket viktigt att du har uppdaterat dina uppgifter i Dexter, då dessa två system är sammanlänkade. Gå in här och dubbelkolla att dina uppgifter stämmer:

(Välj ”logga in via bankID”, därefter ”Uppdatera kontaktuppgifter”). 

Klicka här för att komma till Unikums sida:

Laddar gärna ned appen Unikum Familj, där du hittar all skolrelaterad info kring dina barn och deras utveckling.

Om man vill läsa mer om Unikum finns info här.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal kommer erbjudas samtliga föräldrar, via möte eller digitalt om så önskas. Tider skickas hem via mentor. På detta samtal kommer även kommunens förväntansdokument att tas upp. Om du vill läsa mer om det, klicka här:

Vad gäller föräldramöte sker beslut kring detta centralt, varför vi behöver avvakta med besked.

Frånvaroanmälan

Vi vill att ni föräldrar använder appen Dexter för att sjukanmäla era barn. Denna laddas enkelt hem till mobilen.

Skolfotografering

14-17 september kommer era barn att fotograferas till skolkatalogen. Exakt dag för ditt barns fotografering får ni av mentor.
Här kan du också boka tid för porträttfotografering (frivilligt).

Trygghetsarbete

Vi upplever att vi behöver träna på sociala färdigheter, och kommer göra en större insats kring detta över alla årskurser. Vi kommer jobba med modellering kring hur man agerar i olika situationer, för att stärka upp tryggheten på skolan och elevernas förmåga att agera på ett schysst sätt emot varandra. Mer info kring detta kommer.

Bildpublicering

På måndag (7/9) kommer vi digitalt att skicka ut ett dokument till er gällande bildpublicering, som vi vill att ni tar ställning till snarast möjligt.

Gällande Corona kommer vi fortsättningsvis följa kommunens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.
Läs mer här.


Med vänliga hälsningar

Cattis Månsson (F-9)
Robert Gelotte (7-9)
Malin Runering (3-6)
Inga Ivarsson (F-2)

 

Senast uppdaterad den 11 september 2020