Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolstart höstterminen 2021

Information från Tornhagsskolan inför läsårsstarten 2021/2022.

Välkomna till läsåret 2021/2022 på Tornhagsskolan

Läsåret startar måndagen den 16 augusti enligt nedanstående schema:

Förskoleklass

Klass FA samlas i Nya huset (K) på Tornhagsskolan klockan 08:30 och slutar klockan 11:00.

Klass FB samlas i Nya huset (K) på Tornhagsskolan klockan 09:00 och slutar klockan 11.00.

Klass FC samlas i Nya huset (K) på Tornhagsskolan klockan 08:30 och slutar klockan 11:00.

Klass FD samlas i Nya huset (K) på Tornhagsskolan klockan 09:00 och slutar klockan 11:00.

Lunch serveras endast till de förskoleklasselever som fortsätter med fritids under eftermiddagen.

Klass 1A och 1B

Samling klockan 08:00-12:00 i klassrum i K-huset. Lunch serveras klockan 11:00

Klass 1C och 1D

Samling klockan 08:00-12:00 i klassrummet Västangården, Draken. Lunch serveras klockan 11:00.

Klass 2A och 2B

Samling klockan 08:00-12:00 i klassrummet Västangården, Fenix. Lunch serveras klockan 10:55

Klass 2C och 3D

Samling klockan 08:00-12:00 i klassrummet i Västangården, Alven. Lunch serveras klockan 11.20

Klass 3A och 3B

Samling klockan 08:00-12:00 i klassrummet i Västangården, Enhörningen. Lunch serveras klockan 11:30


Fritidshemmen F-3 öppnar kl. 12.00

Årskurs 4

08.00-12.30 i klassrum Lunch serveras kl. 11.50

Årskurs 5

08:00-12:30 i respektive klassrum Sörgården Lunch serveras klockan 12:00

Årskurs 6

08:00-12:30 i respektive klassrum i K-huset. Lunch serveras klockan 12:10

Öppen fritidsverksamhet, Pegasus, öppnar 12:30

Årskurs 7

08:30-12:20 Samling vid huvudentrén. Lunch serveras klockan 12:20

Årskurs 8

09:00-12:30 Samling i hemklassrum Lunch serveras klockan 12:30

Årskurs 9

09:30-12:40 Samling i hemklassrum. Lunch serveras klockan 12:40

Välkomna!

Catrine Månsson
Rektor F-9

Inga Ivarsson Persson
Biträdande rektor F-2 + fritids

Malin Runering 
Biträdande rektor 3-6 + Fritids

Robert Gelotte
Biträdande rektor 7-9

Besöksadress: Stenbrötsgatan 5, Linköping
Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Telefon Expeditionen 013-20 79 54

Senast uppdaterad den 22 juni 2021