Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Tornhagsskolan är en skola med förskoleklass till år 9 samt fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Tornhagsskolan ligger i en lugn och fin omgivning med närhet till Valla fritidsområde, Gamla Linköping och Rydskogen. Vi har även gångavstånd till Stadsbiblioteket, Domkyrkan och city.

 

Skolområdet bjuder på en omväxlande miljö som främjar utomhuslek. Centralt på skolan finns naturliga samlingsplatser för våra elever, bland annat vårt bibliotek och vår cafeteria, Ficafé, för eleverna i år 7-9.

Mot gemensamma mål

Oavsett stadie arbetar vi med gemensamma mål från förskoleklass till år 9. Att mötas över åldersgränser på exempelvis idrottsdagar, bidrar till att utveckla elevernas självkänsla och inspirerar till ny kunskap. Inom ramen för elevens val erbjuder vi en mängd fördjupningar i skolans ämnen. Dessutom har vi friluftsliv som en röd tråd genom F-9.

I de lägre skolåren utnyttjas närområdet för friluftsliv och naturiakttagelser. Klasserna gör lättare vandringar i Rydsskogen och Vallaskogen. På högstadiet får eleverna bl.a. prova på vandringar (Östgötaleden, Bjänleden, LOK-milen), kanotpaddling med övernattning, cykeltur till Rosenkällasjön samt skidåkning i Romme.

Flexibilitet ger goda resultat

Undervisningen på Tornhagsskolan utgår från tydliga målbeskrivningar i varje ämne. Efter att ha avslutat ett treårigt inkluderingsprojekt på F-9 har vi nu implementerat arbetssättet i vardagsarbetet. Det innebär att vi har ett flexibelt tänkande runt elevens lärsituation. Varje individ är unik och vi strävar efter att anpassa och stimulera varje individs utveckling och förmågor utifrån dennes behov och individuella förutsättningar. Ett exempel på detta är att vi varierar arbetet i olika gruppkonstellationer. Ibland har vi några elever i liten grupp och vid andra tillfällen arbetar flera vuxna i klassrummet samtidigt. Våra ledord är elevsyn, förhållningssätt och kommunikation mellan elev och lärare.

Vår vision

– En skola där alla får möjlighet att utvecklas för en hållbar framtid

Vi vill vara en skola där alla utmanas och får växa och är mycket stolta över att såväl intervjuer som enkäter visar att vi lyckas med både hög måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Med kunskap, trygghet och glädje ger vi eleverna möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. Att sätta eleven i centrum ställer höga krav på flexibilitet och mod att bryta invanda mönster. Personalen arbetar aktivt med hållbar utveckling för att fostra eleverna till ansvarstagande individer och aktivt deltagande samhällsmedborgare. I centrum står även kollegialt lärande omkring läs- och skrivutveckling samt vidareutveckling av matematikundervisningens didaktik. Kombinationen av traditioner och nytänkande gör Tornhagsskolan till en bra skola att växa i.

Senast uppdaterad den 6 april 2021