Föräldraråd

Föräldrarådet på Tornhagsskolan träffas två gånger per termin och består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt skolledningen och personalrepresentanter. Även andra föräldrar än de som utsetts som klassrepresentanter är givetvis välkomna att delta!

Klubba i trä

 

Höstterminen 2018 träffas vi följande datum:

24 september 

 Dagordning

  • Hållbar och säker skolväg
  • Bästa Världen (pilotprojekt för år 2, 5 och 8)
  • Anmälda föräldraärenden
  • Övriga frågor

 

26 november

 Dagordning

  • Skolans inomhus- och utomhusmiljö (nuläge och framtida planer) – Christer Gunnarsson, utbildningskontoret
  • Trafiksituationen vid hämtning och lämning
  • Grön Flagg och LHU-arbetet på skolan
  • Övriga frågor

 

Välkomna kl 19.00 till skolans personalrum!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2018