Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trivselregler 7-9

Trivselregler för Tornhagsskolan 7-9

Skolan är till för alla! Visa hänsyn och omtanke för att alla ska känna sig trygga. Elever och personal ska känna glädje i att lära och utvecklas tillsammans. Vi är rädda om vår miljö och om varandra.

 

För att få en fungerande lärmiljö gäller följande:

 • Vi är goda kamrater som lyssnar på varandra och respekterar varandras olikheter.

 • Vi använder ett vårdat språk mot alla på skolan.

 • Vi ger varandra arbetsro för att skapa god lärmiljö.

 • Vi är rädda om varandra och närmiljön dvs. vi skräpar inte ned, förstör eller klottrar utan tar gemensamt ansvar för att hålla vår skola hel o ren.

 • Mobiltelefoner ska inte störa på lektionstid, vilket innebär att de inte bör tas med.

  Tar man ändå med den till skolan gör man det på egen risk. Privata telefoner ersätts inte av skolan, även om läraren har samlat in dem. Restriktioner av mobiltelefoner i skolan baseras på en utredning som Mette Fjelkner gjort på regeringens uppdrag. Syftet är att skapa bättre studiero. Skolan föredrar att använda annan teknik för informationssökning.

Ordningsregler

 • Kom i tid till lektionerna och ha med material

 • För allas säkerhet åker vi inte cykel, inlines, skateboard eller liknande inom skolans område. Av samma anledning kastar vi inte snöboll.

 • Rökning och snusning (gäller även E-cigarett) är enligt lag förbjudet på skolans område.

 • Störande föremål omhändertas av personalen och återfås efter lektionens slut.

 • Ytterkläder använder vi inte inomhus.

 • I matsalen använder vi ett trevligt bordsskick, talar i vanlig samtalston samt plockar undan det vi använt.

Övrigt

De saker du tar med till skolan ansvarar du för själv. Skolan ersätter inte saker som försvinner

 

Om dessa regler inte följs händer följande:

 • Kontakt med hemmet tas om eleven utsätter andra för kränkande behandling, stör undervisningen eller förstör skolan.

 • Du som elev är ersättningsskyldig om du klottrar eller på annat sätt förstör skolans egendom.

 • Omhändertagande av föremål sker om en elev har föremål som stör skolverksamheten eller utgör fara för säkerheten.

 • Mentor kontaktar hemmet om en elev röker eller snusar under skoldagen.

 • Händelser kan i vissa fall komma att polisanmälas

Senast uppdaterad den 14 juni 2016