Hoppa till huvudinnehåll

Trivselregler F-6

Skolan är till för alla! Tänk på att visa hänsyn och omtanke för att alla ska känna sig trygga. Alla barn och vuxna ska känna glädje i att leka, lära och utvecklas tillsammans. Vi är rädda om vår miljö och varandra. Om någon eller något blir skadat, ska du hämta en vuxen.

Våra trivselregler

Skolan har en stor skolgård med många olika lekmöjligheter. För att rasterna och fritidstiden ska fungera gäller följande:

 • Vi lyssnar på alla vuxna på skolan.
 • De saker vi tar med till skolan ansvarar vi för själva. Skolan ersätter inte saker som försvinner.
 • Vi vill ha arbetsro. Störande föremål omhändertas av personalen och återfås efter skolan/fritids slut.
 • På rasterna är vi utomhus.
 • För allas säkerhet åker vi inte cykel, inlines, skateboard eller liknande inom skolans område. Av samma anledning kastar vi inte snöboll.
 • Vi leker inga våldsamma lekar, till exempel ”Herren på täppan” eller fäktas med pinnar.
 • För att vistas på isbanan har du hjälm och skridskor på.
 • I backarna använder vi hjälm och t.ex. ”stjärtlapp” vintertid.

Dessa regler gäller på skolgården så länge skol- eller fritidsverksamhet pågår, klockan 07.00-17.00.

Mobiltelefon

Telefoner ska inte störa på lektionstid, vilket innebär att de inte bör tas med till skolan. Tar man ändå med sin telefon gör man det på egen risk. Privata telefoner ersätts inte av skolan, även om läraren samlar in dem. Restriktioner av mobiler baseras på en utredning av Mette Fjelkner gjord på regeringens uppdrag. Syftet är att skapa studiero. Skolan använder annan teknik för informationssökning.

Om dessa regler inte följs händer följande:

 • Samtal med din lärare/fritidspersonal.
 • Samtal med förälder.
 • Samtal med rektor.
 • Utredning i elevvårdsteamet för att diskutera lämpliga åtgärder.

Senast uppdaterad den 4 oktober 2022