Samverkansråd

Samverkansrådet är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan vårdnadshavare och skola kring skolfrågor som rör våra skolbarn och skolmiljön. Målet är att uppnå en informerad och trygg vårdnadshavargrupp som i vissa delar kan fungera som bollplank till skolledning vid behov. 

Samverkansrådet består av några representanter från varje klass på skolan, men alla vårdnadshavare är välkomna på mötena. Om ni har frågor eller funderingar som ni vill att rådet tar upp, meddela dem till rektor Malin Westlund senast en vecka innan mötet.

Läsåret 2018/2019 hålls samverkansråd följande datum:

23/10 kl. 17.30-19

4/12 kl. 17.30-19

5/2 17.30-19

9/4 17.30-19

Här nedan kan du ta del av protokoll från samverkansråden. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018