Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Vallastadens skola

Vallastadens nya skola är en skola med förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Vallastadens skola är en skola med moderna och stimulerande lärmiljöer och skolan kommer att ha ett nära samarbete med Linköpings universitet.

 

Kommunikation och samspel

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vi har höga förväntningar på eleverna, det är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

Kollegialt lärande

Fortbildning för pedagogerna kommer att ske systematiskt med kollegialt lärande på skolan för att utveckla ett formativt förhållningssätt i undervisningen och för att få elever som är medvetna om sin lärandeprocess och på så sätt kan bli självreglerande. Att vara självreglerande betyder för oss att de har förmågan att föra sitt eget lärande framåt. Vårt utvecklingsarbete sker genom att lärarna arbetar i kollegiala lärandegrupper och tanken är att de genom det arbetet ska justera undervisningen i klassrummet så att eleverna utvecklas maximalt i sitt lärande.

Om skolan

Grundskolan startade hösten 2017. För närvarande finns en förskoleklass, en klass för år 1-2 och en klass för år 3-5. Grundsärskolan årskurs 1-6 har full verksamhet sedan läsårsstarten 2017/2018.

För att göra en ansökan till skolan fyller du i blanketten "Byte av grundskola (LK2425)". Du kan fylla i blanketten på webben men behöver skriva ut den för att båda vårdnadshavarna ska kunna skriva under. Blanketten skickas/lämnas till nuvarande skola.

Vallastadens skola

Till e-postformulär för Vallastadens skola

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Besöksadress: Lärdomsgatan 32 (se karta)

Postadress: Vallastadens skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vallastadensskola http://www.linkoping.se/vallastadensskola

Rektor: Martina Almén

Rektor biträdande: Anna Jangbrand
Telefon: 013-26 32 74

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 maj 2020