Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevenkät åk 4-6 2019

Våren 2019 besvarade eleverna i årskurs 4-6 en enkät. Här kan du ta del av resultatet.

I enkäten fick eleverna svara på frågor inom områdena:

  • Värdegrund
  • Utveckling och lärande
  • Elevinflytande
  • Lokaler och mat
  • Öppen fritidsverksamhet

På startsidan visas det sammanvägda resultatet från undersökningen. Alla skolor där minst 10 elever och minst 50 % av de tillfrågade eleverna besvarat enkäten finns med i redovisningen.

Klicka på en skola för att ta del av resultaten för denna.

Vad är indexvärde?

Eleverna har svarat i en fyrgradig skala från ”Stämmer helt och hållet” till ”Stämmer inte alls”. De fyra svarsalternativen viktas 100 - 66 - 33 - 0. (En av frågorna – ”Jag får arbeta med för lätta uppgifter i skolan” – har omvänd karaktär och viktas tvärtom, 0 – 33 – 66 – 100.)  Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycket bra.

Vad ingår i helhetsomdöme?

Helhetsomdömet visar det sammanvägda resultatet av frågorna inom   "Värdegrund", ”Utveckling och lärande” samt  "Elevinflytande". De enskilda frågorna om "Lokaler och mat" och ”Fritidshem” ingår alltså inte i helhetsomdömet.

Om diagrammen

Det mörka strecket markerar det genomsnittliga värdet för respektive frågeställning. Stapeln visar resultatet i form av index och längst till höger visas det exakta värdet med siffror. Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet 

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: