Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevenkät åk 4-6 2020

Våren 2020 besvarade eleverna i årskurs 4-6 en enkät. Här kan du ta del av resultatet.

I enkäten fick eleverna svara på frågor inom områdena:

  • Värdegrund
  • Utveckling och lärande
  • Elevinflytande
  • Lokaler och mat
  • Öppen fritidsverksamhet

På startsidan visas det sammanvägda resultatet från undersökningen. Alla skolor där minst 10 elever och minst 50 % av de tillfrågade eleverna besvarat enkäten finns med i redovisningen.

Klicka på en skola för att ta del av resultaten för denna.

Vad är indexvärde?

Eleverna har svarat i en fyrgradig skala från ”Stämmer helt och hållet” till ”Stämmer inte alls”. De fyra svarsalternativen viktas 100 - 66 - 33 - 0. (En av frågorna – ”Jag får arbeta med för lätta uppgifter i skolan” – har omvänd karaktär och viktas tvärtom, 0 – 33 – 66 – 100.)  Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycket bra.

Vad ingår i helhetsomdöme?

Helhetsomdömet visar det sammanvägda resultatet av frågorna inom   "Värdegrund", ”Utveckling och lärande” samt  "Elevinflytande". De enskilda frågorna om "Lokaler och mat" och ”Fritidshem” ingår alltså inte i helhetsomdömet.

Om diagrammen

Det mörka strecket markerar det genomsnittliga värdet för respektive frågeställning. Stapeln visar resultatet i form av index och längst till höger visas det exakta värdet med siffror. Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet 

Senast uppdaterad den 16 juni 2020