Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resursskolor

I Linköpings kommun finns det möjlighet för de elever som läser mot grundskolans läroplan att söka till Resursskola. Det finns också möjlighet att söka till kommunövergripande så kallade särskilda undervisningsgrupper.

Resursskola

Resursskolorna i Linköpings kommun är till för elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, årskurs 1-9. Målgruppen är elever i skol- och/eller psykosociala svårigheter under begränsad tid, där målet är att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolform. 

Vårdnadshavare gör ansökan

Som vårdnadshavare ges du möjlighet att ansöka om placering för en elev på våra resursskolor år 1-9.

Det här erbjuder vi

Resursskolorna erbjuder en liten grupp med fokus på lärande utifrån en helhetssyn och på så sätt stärka elevens självtillit och ge möjlighet till goda relationer med hem, skola och samhälle. Lärandet bedrivs med hög personaltäthet där det även ges möjlighet att träna socialt samspel. På olika skolenheter möter pedagoger elever i egna lokaler och undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Det föreligger inga krav om diagnos för att antas till resursskola, men antagningen styrs av elevens behov av särskilt stöd.
Vi stöttar vårdnadshavare i sitt föräldraskap samt samverkar med olika personer och myndigheter i elevens/familjens närhet.

De elever som antas till Resursskola får sedan också skolplaceringen på resursskolan och har sin ordinarie undervisningsgrupp i Resursskolan.

Våra resursskolor

Linköpings kommun har sex stycken resursskolor och nedan kan du läsa mer om varje skola.

Sjukhusskolan

Förutom våra resursskolor har Linköpings kommun även Sjukhusskolan. Här går elever som vårdas på Universitetssjukhuset under kortare eller längre perioder.

Kommunövergripande Särskild undervisningsgrupp

I Linköpings kommun finns det även möjlighet för de elever som läser mot grundskolans läroplan att söka till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna.

Rektor gör ansökan

Som rektor ges du möjlighet att göra en intresseanmälan till någon av kommunens övergripande särskilda undervisningsgrupper.

Våra målgrupper

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna riktar sig dels till elever som har behov av en miljö med ett övergripande helhetstänk i en lugn miljö, med fokus på struktur och tydlighet, men också till elever som har särskilt specifika behov på grund av funktionsvariation. De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna har följande olika inriktningar:

  • Autismspektrum, år 1-9
  • Språkstörning, år F-9
  • Hörsel, år F-9
  • Rörelsenedsättning, år 1-9

Om plats i den särskilda undervisningsgruppen föreslås, innebär det ett automatiskt byte av grundskola, allt för att främja inkludering för eleven

Kontakt

Har du frågor om särskilda undervisningsgrupper är du välkommen att kontakta vår samordnare Peter Wennerholm, telefon 013-20 61 69

Sökanden från andra kommuner än Linköpings kommun

Elever som är folkbokförda och har sin vistelseort i annan kommun än Linköpings kommun kan söka både till våra Resursskolor och till de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Dessa elever tas emot i mån av plats och först då det avgjorts att de elever som är folkbokförda i Linköpings kommuns inte har tillräckliga behov. Prövning av elevens behov av särskilt stöd görs också i dessa fall.

Resursskolor

Till e-postformulär för Resursskolor

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
581 81 Linköping

Ansvarig

Rektor
Johanna Svensson
Telefon: 013-29 41 02

Senast uppdaterad den 5 maj 2021