Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till elever i grundskola

Alla elever har olika behov. Ibland innebär det att en elev behöver särskilt stöd i någon form. Det allra vanligaste är att eleven får det stödet på sin skola. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd. Dessa beskrivs nedan. Har du frågor kring dessa kan du vända dig till rektor på den skola ditt barn går på.

Två elever sitter med varsin penna och tittar leende in i kameran. En mörkhårig kille och en ljushårig tjej

 

Undervisning

Hörsel

Målsättningen är att ge eleven med hörselnedsättning de bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i sin klass. Det finns hörselpedagogiskt stöd för elever med hörselnedsättning som går integrerade i den allmänna undervisningen i grundskolan. För elever med större hörselproblematik finns en särskild verksamhet på:

 • Blästadsskolan årskurs 1-6.
 • Tornhagsskolan årskurs 7-9

Språkstörning

I Linköping finns en särskild verksamhet för elever med avvikande tal- och språkutveckling. Verksamheten erbjuder undervisning i små grupper, hög personaltäthet och logopedstöd.

 • Tanneforsskolan för elever i årskurs F-6
 • Arenaskolan i årskurs 7-9. 

Rörelse

För elever med olika typer av rörelsenedsättningar  finns särskilt anpassade verksamheter på två av kommunens skolor. Verksamheterna är anpassade både när det gäller undervisning och lokaler.

 • Fredriksbergsskolan – för elever i årskurs  1-6
 • Ekholmsskolan – för elever i årskurs 7-9

Autismspektrum

För elever inom autismspektrat, med stort behov av en anpassad lärmiljö, finns särskilda undervisningsgrupper på några av kommunens ordinarie grundskolor:

 • Slestadsskolan, elever i årskurs 1-3
 • Vidingsjöskolan, elever i årskurs 4-6.
 • Fredriksbergsskolan, elever i årskurs 4-6
 • Berzeliusskolan, elever i årskurs 7-9
 • Ekholmsskolan, elever i årskurs 7-9
 • Ljungsbroskolan, årskurs 7-9

Syn

Elever med synskada är integrerade i den ordinarie skolverksamheten. Elever och föräldrar kan få råd och stöd via en specialistansvarig som också samarbetar med Landstingets syncentral, Specialpedagogiska skolmyndigheten och skolhälsovården.

För elever som har mycket stort stödbehov i sin skolgång, finns i Linköpings kommun resursskolor. Det är skolor med små elevgrupper och hög personaltäthet. Skolorna har egna lokaler, skolledning och elevhälsa. 
Följande resursskolor finns:

 • Järdalaskolan, åk 1-3 
 • Daggkåpeskolan, åk 4-6
 • Kärnpunkten, åk 4-6
 • Slussenskolan, åk 7-9
 • Stångåskolan, åk 7-9
 • Tinnerbäcksskolan, åk 6-9

För årskurs 1-6 erbjuds fritidshemsverksamhet. Årskurs 7-9 erbjuds fritidsverksamhet, så kallad ASA (after school activity). 

Kontakt

Johanna Svensson, rektor

Telefon: 013- 29 41 02

Elin Laweberg, biträdande rektor

Telefon: 013- 29 40 91

Linköpings kommun bedriver sjukhusundervisning för barn och ungdomar som vårdas på Universitetssjukhuset.

Eleverna undervisas i alla skolformer. Samarbete sker med elevernas hemskola, där hemskolan har det övergripande ansvaret för eleven.

Kontakt

Johanna Svensson, Verksamhetschef

Telefon: 013- 29 41 02

Elin Laweberg, biträdande verksamhetschef

Telefon: 013- 29 40 91

Bryggan är en särskild undervisningsgrupp som under begränsad tid vänder sig till elever åk 1-9 som är i akut behov av en tillfällig "time out".

Syftet är att bedriva undervisning och kartlägga helheten kring aktuell elev med målsättningen att eleven ska återgå till ordinarie skolundervisning.

Kontakt

Johanna Svensson, Verksamhetschef

Telefon: 013- 29 41 02

Elin Laweberg, biträdande verksamhetschef

Telefon: 013- 29 40 91

Senast uppdaterad den 12 februari 2020