Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan består av nationella program och det individuella programmet.

Studenter från gymnasiesärskolan

 

Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Studieplan

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett nationellt program också läsa ämnesområden från det individuella programmet eller läsa kurser eller del av kurs från gymnasieskolan. En elev på ett individuellt program kan läsa kurser från ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.

Program

Linköpings kommun erbjuder sju nationella program och det individuella programmet på följande gymnasieskolor: Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan. Vretagymnasiet erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram i Region Östergötlands regi.

Nationella programmen

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Individuella programmet

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Senast uppdaterad den 17 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: