Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Läroplaner och kursplaner

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans
kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan följer samma styrdokument som gymnasieskolan, men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Utbildningen är avgiftsfri och en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning. Alla nationella program är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar fördelat på olika gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, gymnasiesärskolaarbete och individuella val.

De individuella programmen är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar fördelat på olika ämnesområden.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Senast uppdaterad den 20 juli 2016

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: