Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktivitetsansvar

Om du är mellan 16-20 år och har avslutat grundskolan, men inte fortsatt i gymnasieskolan eller har gymnasieexamen, kan du få hjälp med att hitta vägar till studier, praktik eller arbete av kommunala aktivitetsansvaret.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar som innebär att ta kontakt med de ungdomar som väljer att inte gå i gymnasieskolan och  erbjuda dem lämpliga åtgärder. Det kommunala aktivitetsansvaret ska förhindra att ungdomar hamnar utanför både arbete och studier.

Vägledningssamtal

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Kontakta kommunala aktivitetsansvaret för individuell studie- och yrkesvägledning och hjälp med att söka utbildningar.

Praktik

Vill du få stöd i att söka sysselsättning? Vi kan hjälpa dig att hitta en praktik eller arbetsträning inom de flesta branscher samt vara med och stötta dig under tiden.

Aktivitetsansvar

Till e-postformulär för Aktivitetsansvar

E-post: kommunalaaktivitetsansvaret@linkoping.se

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Besöksadress : Nygatan 19

Postadress: 581 81 Linköping

Susanne Stensson Bynke

013-29 48 48
072 595 75 62

Maria Lindersson

013-20 71 26
072 468 08 36

Márta Harangi

013-20 75 06
072 528 94 43

Senast uppdaterad den 3 mars 2021