Introduktionsprogram

Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier.

Linköpings kommun erbjuder samtliga introduktionsprogram:

  • Programinriktat val - utbildning inriktat mot nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Ansök via gymnasiestudera.se:
  • Yrkesintroduktion - yrkesinriktad utbildning mot arbetsmarknad eller studier

  • Individuellt alternativ - utbildning anpassad efter enskild elevs behov

  • Språkintroduktion - utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket

För information om vilka skolor i Linköping som erbjuder respektive introduktionsprogram kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Om Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion kan vara ett alternativ inbjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och Mottagningsgruppen för introduktionsprogram för att diskutera vilket program som passar bäst utifrån förutsättningar, behov och intressen.

Mer information om Introduktionsprogram kan du läsa på Skolverket:

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett Introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till ungdomar (16-20 år) som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas ett annat introduktionsprogram. För att börja språkintroduktion kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram, kontaktuppgifter finns på sidan.

Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

Skicka e-post till Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

E-post: introduktionsprogram@linkoping.se

Telefon: 013-294900
Telefontid:
Tisdag 10:00-11.00
Onsdag 10:00-11:00
Torsdag 10:00-11:00

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Mottagningsgruppen för introduktionsprogram
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2018