Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande kurser – nivå grundsärskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande grundsärskola.

SVENSKA 1000 vp

Svenska - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Svenska fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa och skriva från grunden
 • Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1000 vp

Svenska som andraspråk - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Svenska som andraspråk - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter

Läs- och skrivinlärning 400 vp (4 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa och skriva från grunden
 • Använda olika hjälpmedel för att läsa och skriva

Digital kommunikation 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

MATEMATIK 600 vp

Matematik - grund 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Förstå siffrors värde – taluppfattning
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Lösa olika matematiska problem
 • Lära om pengars olika värde
 • Träna digital och analog klocka

Matematik - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Förstå siffrors värde – taluppfattning
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Lösa olika matematiska problem
 • Lära om pengars olika värde
 • Träna digital och analog klocka

Matematik i vardagen 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Läsa av tabeller och diagram
 • Mäta längd, volym och massa med vanligt förekommande enheter
 • Räkna med enkla tal i bråk-, decimal- och procentform
 • Jämföra och mäta temperatur

ENGELSKA 450 vp

Engelska - grund 250 vp (2 h/v - 2,5 år)

Lite av innehållet:

 • Föra enkla samtal på engelska
 • Läsa enkla engelska texter
 • Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • Lyssna på tydligt talad engelska

Engelska - fortsättning 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Föra enkla samtal på engelska
 • Läsa enkla engelska texter
 • Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • Lyssna på tydligt talad engelska

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 350 vp

Laga matlåda 175 vp (2h/v - 2år)

Praktisk kurs med lite av innehållet:

 • Tillaga enkel och nyttig matlåda
 • Fylla en matlåda
 • Lära om hygien och rengöring i köket

Vardagsekonomi 175 vp (2h/v –2år)

Teoretisk kurs med lite av innehållet:

 • Göra en budget
 • Planera inköp
 • Miljötänk i vardagen

SAMHÄLLSORIENTERING

Samhällskunskap och geografi - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa aktuella händelser i olika medier
 • Lära om demokrati och politik
 • Träna på att använda och tolka kartor

Samhällskunskap och geografi - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa aktuella händelser i olika medier
 • Lära om demokrati och politik
 • Träna på att använda och tolka kartor

Historia och religion - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • Besöka platser med historisk koppling
 • Lära om olika världsreligioner

Historia och religion - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • Besöka platser med historisk koppling
 • Lära om olika världsreligioner

NATURORIENTERING

Biologi och kemi - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa förändringar i naturen under ett år
 • Lära om kroppen och dess behov
 • Undersöka till exempel kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft

Biologi och kemi - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Följa förändringar i naturen under ett år
 • Lära om kroppen och dess behov
 • Undersöka till exempel kemikalier i hemmet, matens innehåll, vatten och luft

Teknik och fysik - grund 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet
 • Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön
 • Undersöka till exempel tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus

Teknik och fysik - fortsättning 150 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen och lära om säkerhet
 • Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön
 • Undersöka till exempel tyngdkraft, elektricitet, ljud och ljus

Kontakta oss

Samordnare vuxenutbildningen

Torbjörn Jonsson
013 - 20 72 94

Rektor

Helena Djerf 
013 - 20 75 71 

Studie- och yrkesvägledare

Centrum för vuxenutbildning 
013 - 29 47 00 

Besöksadress

Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset

Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37

Postadress

Komvux som särskild utbildning
Anders Ljungstedts gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: