Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiala kurser – nivå gymnasiesärskola

Här hittar du alla gymnasiala kurser som du kan läsa på nivån motsvarande gymnasiesärskola.

SVENSKA 200 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Skriva olika slags texter
 • Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • Bedöma och kritiskt granska information från olika medier

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 200 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Samtala, lyssna och diskutera
 • Skriva olika slags texter
 • Lära olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • Bedöma och kritiskt granska information från olika medier

ENGELSKA 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Delta i samtal i vardagliga situationer
 • Använda olika medier för att lyssna och lära, till exempel internet, tv och film
 • Läsa och skriva olika slags texter
 • Lära om hur människor lever och har det i engelsktalande länder

MATEMATIK 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Göra matematiska beräkningar och använda olika räknesätt
 • Lösa matematiska problem i vardagslivet
 • Räkna i huvudet och göra rimlighetsbedömning
 • Mäta längd, volym och räkna med enhetsbyten

DIGITAL KOMPETENS 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Arbeta med datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • Arbeta i program för kommunikation, texter och bilder
 • Få kunskap om olika internettjänster, till exempel bank och sociala medier
 • Kritiskt granska information på internet

HÄLSA 100 vp (2 h/v - 1,5 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om kost – att det är viktigt för att må bra
 • Lära om fysisk aktivitet – att det är viktigt för att må bra
 • Få kunskap om olika hälsofrämjande aktiviteter
 • Samtala om sociala relationer och hur de påverkar hälsan

ARBETSLIVETS VILLKOR 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om olika branscher och yrken
 • Läsa och samtala om viktiga lagar i arbetslivet
 • Få kunskap om att söka arbete
 • Skriva cv

SERVICE OCH BEMÖTANDE 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om service i olika situationer, t ex inom vård, handel och fastighet
 • Utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt
 • Samtala och bemöta på ett bra sätt med olika människor
 • Lära om lagar och bestämmelser inom yrkeslivet

ÅTERVINNING OCH KRETSLOPP 100 vp (4 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

 • Källsortera avfall i hushåll och på arbetsplatser
 • Lära om olika slags avfall
 • Återanvända och återvinna produkter och material
 • Lära om arbetsmiljö 

Kontakta oss

Samordnare vuxenutbildningen

Torbjörn Jonsson
013 - 20 72 94

Rektor

Helena Djerf 
013 - 20 75 71 

Studie- och yrkesvägledare

Centrum för vuxenutbildning 
013 - 29 47 00 

Besöksadress

Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset

Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37

Postadress

Komvux som särskild utbildning
Anders Ljungstedts gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021